• Stadsvandring tema konst och arkitektur

 • HAVSBADSOMRÅDET MED BADERSKAN

 • Hällristningar

 • Stångehuvud och Calla Curman

 • Guidning till havs

 • NORRA HAMNEN OCH GAMLESTAN MED SKEPPAREN

 • Exklusiva turer för små grupper

Lysekil GUIDE

- din vägvisare till hav och häll, sill och sten, kultur, historia, äventyr och upplevelser i Lysekil, på Stångenäset och i "Granitens Rike".  

Teman:

 • Stenhuggeri- och sillindustrin
 • Hällristningar
 • Badortsepoken
 • Natur- och Stadsvandringar i Lysekil

Vi levandegör kulturarvet

Året runt, i alla väder

 • till fots (promenader eller mer ansträngande vandringar)
 • cykel
 • bil eller buss
 • båt

 

Uppdragsguidning och bokningsbara turer

Vi älskar att dela med oss av det bästa och vackraste vi vet:

Bohusläns unika natur och vårt lokala kulturarv

Vi guidar turister, skolklasser och kompisgäng, föreningar och företag  – året runt, i alla väder

Här listas ett antal färdiga turer på Stångenäset, Skaftö och i Lysekil.  Tidsåtgången och innehållet kan varieras beroende på gruppens intresse och storlek. Söker ni något ytterligare kan turen modifieras efter önskemål. Låt dig inspireras!

TILL FOTS – promenadtakt

Baderskan – Havsbadsområdet, 45-60 min

Skepparen – Gamlestan och centrum, 45-60 min

Kulturvandring – arkitektur och konst i centrum, 45-60 min

Lysekil 500 år på 2 timmar

Hällristningar i Backa, 45-60 min

Vikarvets museum och Havsbadsområdet, 1-2 timmar

Vingårdsvandring, 45-90 min

 

TILL FOTS – vandring (terräng)

Skomakaren  och andra hällristningar i Backa,  60-90 min

Stångehuvud i Calla Curmans fotspår, 45-90 min

 

MED CYKEL

Stenhuggaren, Stångehuvud, natur och stenhuggeriepoken, 1-2 timmar

Industriarbetaren, Lysekils 1900-talshistoria, 1-2 timmar

Fjordar och Fjälla, 3 mycket olika naturreservat på 4 timmar

Skaftö runt med guide, 3-4 timmar

 

MED BÅT

Kapare, kaptener och Kornöbor, 3-5 timmar

 

MED BUSS/BIL

Lysekils tätort, 45 min – 2 timmar

Hugget i sten – hällristningar och stenhuggeriepoken på Härnäset eller Brastad, 2 – 4,5 timmar

Kalabaliken i Vinbräcka och kullagersmuggling i Lahälla, 45-90 min

 

Upplev Lysekil från havet

Följ med på en guidad tur till någon av öarna i vår härliga skärgård. Ta en långsammare kryssning i lugnare vatten eller upplev fartens tjusning och vågornas stänk på väg till Stora eller Lilla Kornö.

 

Kapare, kaptener och Kornöbor

- båt + vandring med Lysekil GUIDE

En båttur genom Lysekils norra skärgård. Följ med på en hisnande vacker tur i gränslandet mellan natur och kultur, sanning och dikt, dröm och verklighet.  

Till: Stora Kornö, vandring 4 km, geologi, historia och skrönor

Beställningstur, 4-12 passagerare, 3-5 timmar

 

 

 

Hällristningsresa på 4 hjul

Hällristningar

Havsytan låg under bronsåldern 10-15 meter högre än idag och gjordes längs den dåtida strandlinjen. Idag finner vi hällristningarna i inlandet, i utkanten av jordbruksslätterna kring kyrkorna i Bro, Brastad och Lyse.
Hällristningarna i Backa är de tidigast dokumenterade i Sverige, kända redan på 1600-talet. På hällarna skildras delar av livet på bronsåldern:  kärror dragna av hästar eller oxar, solsymboler, vilda och tama djur, människofigurer - och i Bohuslän över 10 000 skepp. Här får du höra om spännande tolkningar och nya forskningsrön.

Tur: Skomakar'n och andra hällristningar

Tur: Hällristningsresa på 4 hjul (bil/buss)

Tur: Hällristningsresa på 2 hjul (cykel)

Stenindustrin - expansion och kollaps

Behovet av granit för byggnadsändamål och gatuläggning växte explosionsartat på 1870-talet. När sedan luften gick ur världsekonomin för att stanna upp helt 1932, var hela 50 % av befolkningen i Brastads dåvarande kommun beroenda av stenindustrin för sin försörjning. När beställningarna på granit upphörde helt lämnade en fjärdedel av befolkningen kommunen.
Vi besöker ett antal industrimilljöer från den tid som mest har påverkat det nordbohuslänska naturlandskapet och mentaliteten ...

Tur: Hugget i sten 

Tur: Stenhuggaren 

Stadsvandringar i Lysekil

Gamlestan, den gamla köpingen

Här bodde stadens alla fiskare och skeppare när Bohuslän blev svenskt och fram till att Lysekil blev köping 1836.

Kungsgatan - rikedomar från sill, sten och sjöfart

Stadens nya paradgata bebyggdes under 1800-talets senare hälft. 

Badortsepoken

Badortsepokens bebyggelse, sommarstugor, pensionat och badanläggningar. 

Tur: Skepparen  (vandring 55min, Kungsgatan och Gamlestan)

Tur: Baderskan (vandring 55min, Havsbadsområdet,2017 i samarbete med Salta Guiden,)

Tur: Lysekil 500 år på 2 timmar (vandring 110 min, Kungsgatan, Gamlestan, Kyrkvik och Havsbadsområdet)

Tur: Lysekil nu och då (i samarbete med Salta Guiden, vandring ca 2h, Kungsgatan, Gamlestan, Kyrkvik och Havsbadsområdet)

 

Industrihistoria Lysekil

Under 1900-talet går Lysekil från att vara ett skepparsamhälle till att bli en utpräglad industristad med allt vad det innebar av ändrade social och politiska förhållanden. Även turismen ändrade karaktär.

Detta tema förtjänar en egen tur för att skildra vardagen för de kvinnor och män som formade den moderna staden. Turen kan göras till fots, men vi föredrar att binda ihop de olika stadsdelarna och epokerna med hjälp av cykel.

Tur: Sillkäringen (cykel, 2h )

TUR: Stångehuvud i Calla Curmans fotspår (medelsvår fotvandring - 45 min)  

 

Industrihistoria Uddevalla

Uddevalla var rikets tredje största sjöfartsstad på segelfartygens tid. Men vad hände sedan med Bohusläns ekonomiska motor? Tematur för den som är intresserad av ekonomisk historia och den gryende industrialismen och dess snabba nedgång när Uddevallavarvet monterades ned.  (1-2h enligt önskemål)

 

 

Fotvandring (medelsvår) på vackra Stångehuvud

Upplev det vackra naturreservatet Stångehuvud ledsagad av "Calla Curman".

På turen får du veta mer om badläkaren professor Curmans ordinationer till badgästerna, t ex tångbad och stärkande promenader. "Fru Calla Curman" tar er med till sin favoritplats, "Vindarnas grotta", och berättar sin egen historia om hur hon räddade Stångehuvud undan stenindustrins förfulande ingrepp. 

 

"Vandrare, havet Dig hälsar. Klippornas rike Dig kallar"  

Vi vandrar i ganska rask takt i längs stigar och trappor av råhuggen granit.

Rundslipade granithällar och hällkar samsas med spåren efter en intensiv period av industriell stenbrytning.

På turen får du lära känna Calla Curman och hennes gärning. Tack vare henne upphörde stenbrytningen 1917 för gott, till glädje för otaliga besökare och Lysekilsbornas fromma.

 

"Helbrägda hemåt du vänder. Sälta och sol du välsignar."

Här ute på Stångehuvud vandrar vi Lysekilare året runt, om än på stundom hala stigar. Välkommen du också. Hit vill du återvända, ofta. Varje årstid har sin speciella tjusning.

 

Bokningsbar som beställningstur för grupper

Hem