Uthyrning Klätterutrustning

Crashpad och hjälmar uthyres 


Tider för uthyrning KLÄTTERUTRUSTNING (midommar-mitten av augusti):

  • Upphämtning 10.30-12.00 // Retur 16.00-16.30  = 4-6 tim/hrs (dagligen)
  • Upphämtning 10.30-12.00 // Retur 19.30 = 8-9 tim/hrs (sön-fre)
  • Upphämtning 16.30-17.00 // Retur 19.30  = 2-3 tim/hrs (sönd-fre)
  • Endast dagsuthyrning (= ingen flerdags-rabatt)
  • Finns det ingen utrustning att välja i en viss kategori är det redan uthyrdt. Försök då att byta tid eller välj en annan dag.
Flera klätterområden har begränsad access under (jan-) mars-juli för att skydda störningskänsligt djurliv. Eftersom vi klättare vistas en längre stund på samma plats är det extra viktigt att vi aktivt letar efter information om ett område, både i förare och på de lokala klätterklubbarnas hemsidor, men även håller utkik så att vi inte stör djurlivet på omärkta platser. Några länkar:
https://lysekilsklatterklubb.wordpress.com/klatteromrade/