Rent Climbing equipment

Rent a crash pad or a helmet

Rental hours (July-Mid August):

Pick up 10.30-12.00 / Return 16.00-16.30  = 4-6 hrs (daily)
Pick up 10.30-12.00 / Return 19.30 = 8-9 hrs (Sun-Fri)
Pick up 16.30-17.00 / Return 19.30  = 2-3 hrs (Sun-Fri)
Daily rental only (=no multi-day-discounts)
Please note the limited number of items in each category. If there are no items left in a category, please select another time slot - or select another day.

Flera klätterområden har begränsad access under (jan-) mars-juli för att skydda störningskänsligt djurliv. Eftersom vi klättare vistas en längre stund på samma plats är det extra viktigt att vi aktivt letar efter information om ett område, både i förare och på de lokala klätterklubbarnas hemsidor, men även håller utkik så att vi inte stör djurlivet på omärkta platser. Några länkar:
https://lysekilsklatterklubb.wordpress.com/klatteromrade/